CIBA Copenhagen International Business Alumni

Ekstraordinær CIBA generalforsamling 2018


Dato og tid

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 17:30 til 19:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18:00

Sted

CBS, lokale DSØ089
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Denmark

Arrangør

CIBA Copenhagen International Business Alumni
38153815
ciba.int@cbs.dk

Kære medlem

På bestyrelsens vegne indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i CIBA den 21. marts kl. 17.30-19.00, CBS, Dalgas Have 15, lokale DSØ089, 2000 Frederiksberg med følgende agenda:

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af ny bestyrelse, jf. punkt 6 i vedtægterne (de nuværende     
    bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke)
3. Såfremt der bliver valgt en ny bestyrelse: Valg af revisor
4. Såfremt der ikke bliver valgt en ny bestyrelse, stemmes om
    bestyrelsens forslag:

Foreningen opløses og den nuværende bestyrelse forestår afviklingen

5. Såfremt forslaget vedtages, stemmes om anvendelse af formuen.
    Bestyrelsen foreslår følgende muligheder:
    - Foreningens formue anvendes til en afsluttende gallafest for
      medlemmerne
    - Foreningens formue tilbagebetales til aktuelle betalende medlemmer

    Generalforsamlingen har mulighed for at beslutte en anden
    anvendelse af formuen, jf. punkt 10 i vedtægterne.

6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som følge af, at der på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2018 ikke kunne vælges en bestyrelse. Forslaget fra den afgående bestyrelse om opløsning af foreningen blev heller ikke vedtaget.

Den afgående bestyrelse opfordrer til, at medlemmer der ikke agter at stemme for opløsning af foreningen, stiller op til bestyrelsen. Kan der ikke vælges en ny bestyrelse, kan foreningen ikke videreføres. Hvis bestyrelsens forslag om opløsning heller ikke vedtages af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling, kan den afgående bestyrelse derfor blive nødsaget til at foretage afvikling efter eget skøn.

Følgende bilag blev vedhæftet i oprindelig e-mail invitation den 6. marts:

Referat af ordinær generalforsamling den 26. februar 2018

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Underskrevet regnskab for 2017


Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CIBA

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

CIBA Copenhagen International Business Alumni
38153815
ciba.int@cbs.dk